27 มิถุนายน 2561 คุณมานพ ผิวเกลี้ยง ร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ , เจ้าหน้าที่แผนกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และหน่วยงาน Mission to Seaferers Thailand เข้าเยี่ยมเรือเนื่่องในโอกาส Day of the Seafarers เป็นการขอบคุณที่พวกเขาได้เสียสละเวลาส่วนตัวทำงานหนัก เพื่อสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราและมอบของที่ระลึกในโอกาสนี้ แก่ลูกเรือจำนวน 42 คน

  

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย