16-18 กันยายน 2562 คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ, คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกผู้ประสบภัยฯ กรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่แผนกฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมกับพระสงฆ์นักบวชในพื้นที่ในนามศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี ทำการส่งมอบถุงยังชีพและถามไถ่ความเป็นอยู่ในช่วงเวลายากลำบาก พร้อมทั้งอวยพรให้กำลังใจแก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยซึ่งอยู่ลึกเข้ามาจากริมฝั่งแม่น้ำมูล 3 กม.โดยประมาณ ซึ่งเวลานี้ปกคลุมด้วยน้ำท่วมสูง

ภาพจากเพจ อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี

 

 

 ----------------------------------

 

    

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

เกรต้า ทุนเบิร์ก นักสิ่งแวดล้อมเยาวชนกล่าวสุนทรพจน์สะเทือนอารมณ์ต่อหน้าผู้นำนานาประเทศ

 

รู้จักน้องลิลลี่ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของฉายา เกรตา ธันเบิร์ก เมืองไทย

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย