วันที่ 16 และ 30 ตุลาคม 2562 แผนกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยกรุงเทพฯ ร่วมกับ คุณวรนาถ อนุสสรนิติสาร อุปนายกสมาคมหอสมุดนิลเซนเฮย์ และ องค์กร HOST International - Thailand (Peaceway Foundation)ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะเด็กๆ ในด้านภาษาอังกฤษภายในบรรยากาศหอสมุดนิลเซนเฮส์ (neilson hays library) ซึ่งเป็นหอสมุดหนังสือภาษาอังกฤษที่ที่มีความเก่าแก่ อายุเกือบ100ปี และมีหนังสือภาษาอังกฤษจำนวนมาก มีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกกรม จำนวน 23 คน


โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ เล่านิทานภาษาอังกฤษเป็นกลุ่ม สอนศัพท์ภาษาอังกฤษจากนิทานที่เล่า ทดสอบสิ่งที่เรียนโดยการเล่นเกมส์ทายคำศัพท์ วาดรูปตามศัพท์ที่เรียน และ การเล่านิทานแบบกลุ่มเล็กตั้งแต่เด็ก 1-3 คนต่อครู 1 คน


 

 ----------------------------------

 

 นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ“รักษ์โลกเลิกพลาสติก" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ Genใหม่ไร้หลอดและขยะพลาสติก ของฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ โดยทางเราได้นำคลิปต่างๆที่น้องๆส่งประกวด อัพโหลดสู่ช่อง "Laudato Si Caritas Bangkok

 

1. พลาสติกเลิกได้ เริ่มจากที่ตัวเรา จากโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

 

 

2. รักษ์โลกเลิกพลาสติก โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

 

 

3. รักษ์โลก​ เลิกพลาสติก จากโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"พิธีมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุชุมชนบางขุนเทียน"

ช่วง "หน้าต่างส่องโลก" จากรายการ "พระเจ้าสถิตกับเรา"

ออกอากาศวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ทางช่องYoutube "MediaDepartment BangkokArchdiocese"

    

 

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย