8 และ 15 พฤษภาคม 2563 แผนกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย และ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งแผนกทั้งสองอยูู่่ภายใต้สังกัดฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หรือการีตัสกรุงเทพฯ(Caritas Bangkok) และมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นผู้จัดการแผนก ได้จัดทำโครงการแจกถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้อาศัยอยู่บริเวณวัดคลองเตยนอก กรุงเทพฯ อาทิ ผู้อาศัยบริเวณดังกล่าว แม่ค้าพ่อค้า ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทาง แรงงานทำงานภายในท่าเรือกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานกวาดถนน เป็นต้น

ทั้งนี้มีมูลนิธิพระหฤทัยอุปถัมภ์ร่วมสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ พร้อมปัจจัยสนับสนุนซื้อของใช้จำเป็นและอาหารแห้ง  สมาคมสตรีไทยคาทอลิกได้ประสานขอการสนับสนุนหน้ากากผ้าจาก กลุ่ม Full & Fill Projectc โดยคุณศิริชัย ลีศิริเจริญทรัพย์ และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตามจำนวนถุงยังชีพอีกด้วย

โดยเมื่อวันที่ 8 และ 15 พฤษภาคม 2020 ได้มีการแจกถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับความเดือนร้อนไปแล้วจำนวน 400 ชุด และจะทำการแจกต่อไปจนครบ 1,000 ชุดต่อไป

 

 

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

  • งดการเยี่ยมลูกเรือบนเรือสินค้าเนื่องจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  แต่ยังไปติดตามกรณีมีลูกเรือต้องการความช่วยเหลือ

 

 แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส(งานชุมชนคลองเตย)

เนื่องจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีเเนวโน้มสูงขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ด้วยเหตุนี้ทางคุณพ่อคณะซาเวเรียนเเละทีมงานที่ทำงานที่ชุมชนเเออัดคลองเตย จึงของดการไปเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนเเละกิจกรรมทุกอย่างทั้งในศูนย์เเละนอกสถานที่ ตั้งเเต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อโดยตรงกับ คุณพ่อ อเล็กซานโดร ไบร์ โทร.091-565-3505 

 

แผนกเครดิตยูเนี่ยน

  • การประชุมเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

  • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ โดย คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร

  • การประชุมตามแต่ละเขต ได้เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 Come and See โดย คุณบุญลือ  ราชกิจ

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 

คนคริสต์...ติดเล่า

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 คลิป "รักษ์โลกเลิกพลาสติก" จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" จากการประกวดการผลิตสื่อวีดีทัศน์หัวข้อ "รักษ์โลกเลิกพลาสติก"

โครงการ Gen ใหม่ไร้หลอดและถุงพลาสติกประจำปี 2562

ซึ่งจัดโดยฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

พระวาจาประจำวัน

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev