26 มิถุนายน 2018 แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการประชุมเรื่องงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในเมือง โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจาก 11 หน่วยงาน/องค์กร  จำนวน 20 ท่าน  ณ ห้องประชุมฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ  มีการแบ่งปันเรื่องงานของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร และปรึกษาหารือเพื่อหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย