24 กรกฎาคม 2561 คุณทัตยา คชรัตน์ เจ้าหน้าที่แผนกผู้ประสบภัยฯ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ(Caritas Bangkok) เข้าร่วมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน "แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมด้วยหลักนิติธรรม(Envisioning Transformative Social Justice)"  จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย Thailand Institute of Justice ( TIJ)  ณ  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

 

  

 

 

 ----------------------------------

 

    

 รักษ์สิ่งสร้าง รักษ์สิ่งแวดล้อม

  

 

"ขยะพลาสติก" ภัยร้ายสัตว์ทะเลไทย

 

 

“วาฬนำร่องครีบสั้น” กินขยะ “พลาสติก” ตาย

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย