1 สิงหาคม 2561 คุณทัตยา  คชรัตน์ เจ้าหน้าที่แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยกรุงเทพฯ ร่วมประชุมสรุปรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์และปัญหาด้านนโยบายกฏหมายในประเทศไทยประจำปี 2559-2560  โดยมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา-โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

 ----------------------------------

 

    

 รักษ์สิ่งสร้าง รักษ์สิ่งแวดล้อม

  

 

"ขยะพลาสติก" ภัยร้ายสัตว์ทะเลไทย

 

 

“วาฬนำร่องครีบสั้น” กินขยะ “พลาสติก” ตาย

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย