8 กุมภาพันธ์ 2562 คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมฯ กรุงเทเพฯ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์กับเจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลกรุงเทพฯ และแผนกงานผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยกรุงเทพฯ ณ สำนักงาน Seafarer คลองเตย  โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานและวางแผนการทำงานร่วมกัน

 ----------------------------------

 

    

วัสดุก่อสร้างจากขยะทะเล รู้ค่าพลังงาน 28 มี.ค. 62

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย