8 กุมภาพันธ์ 2562  แผนกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ร่วมกับองค์กรเครือข่ายผู้ลี้ภัยอีก 7 องค์กร โดยการประสานจากองค์กร Fortify Rights ขอเข้าพบ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้ลี้ภัย เน้นด้านการปฏิบัติต่อเด็กๆ ผู้ลี้ภัย  และเรื่องอื่นๆ และได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมภายในสถานที่กักขัง  รวมถึงห้องกักขังภายในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู)

 ----------------------------------

 

    

"พลาสติก" ภัยคุกคามจากขยะทะเล : ประเด็นทางสังคม (24 เม.ย.62)

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย