24 กันยายน 2560 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากมูลนิธิโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มาตรวจสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานชาวต่างด้าว ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น  โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย   มีผู้มารับบริการตรวจรักษาจำนวน 146 คน

 

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย