31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์, คุณพ่ออเลสซีโอ คริปป้า และคณะทีมงานแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสกรุงเทพฯ ได้จัดค่ายสำหรับเด็กๆ ในชุมชนล็อค เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร

ได้มีการอบรมในหัวข้อเรื่อง "เเตกต่าง เเต่หนึ่งเดียวกัน" พร้อมกับเด็กๆ ซึ่งเป็นลูกหลานแรงงานต่างด้าวจากศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น โดยได้พูดเกี่ยวกับความเเตกต่างของคนเราในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ครอบครัว ฯลฯ เเต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม   ได้มีการเล่นเกมกิจกรรมนันทนาการเเละไปเล่นน้ำทะเลที่หาดชะอำ จ.เพชรบุรี  เพื่อให้เด็กผ่อนคลายเเละสนุกสนามไปค่าย เเละได้มีการสวดภาวนาก่อนนอน

 ----------------------------------

 

    

 มองโลกมองเรา050961 ถังขยะไฮเทค แปลงขยะเป็นปุ๋ย 24 ชม

  

 

"เตาเผากำจัดขยะนำพาได้ถ่านไบโอชา" โดย อ.กมล พรหมมาก

 

 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การลดปริมาณขยะทะเล

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย