25 พฤศจิกายน 2561 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิเซนต์หลุยส์มาตรวจสุขภาพและจ่ายยาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานข้ามชาติและเด็กๆ ชาวพม่า โดยครั้งนี้มีผู้มารับบริการจำนวน 184 คน  และทางโรงพยาบาลยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุเนื่องโอกาสครบ 120 ปีการให้บริการกับผู้เจ็บป่วยของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ด้วย

 ----------------------------------

 

    

ZeroMoment Refillery ร้านสะดวกซื้อแนวคิดใหม่ นำภาชนะมาใส่สินค้าเอง ลดขยะ - BBC News ไทย

    

 

นาข้าวรักโลก I "อย่าสิ้นหวัง" หนุ่มโรงงานที่ผันตัวเป็นชาวนารักโลก - BBC News ไทย”

 

ประเทศไหน ? ส่งออกขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก มีเรื่องมาคุย 29-7-62

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย