12 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนเด็กนักเรียนจากศูนย์คาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นทั้ง 3 ศูนย์ฯ เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครโดยมีโรงเรียนและหน่วยงานเข้าร่วม 28 แห่ง  ซึ่งทางวัฒนธรรมจังหวัดฯ ได้เชิญทางศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถ่ินเข้าร่วม  โดยเด็กๆ ได้ร่วมปัจจัยทำบุญซึ่งได้แบ่งเป็น 2 ส่วนๆหนึ่งถวายให้กับวัดนักบุญอันนาโดยมีคุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสรับมอบและช่วงบ่ายได้ร่วมกันถวายเทียนและปัจจัยให้กับพระสงฆ์ ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมฯ

 

 ----------------------------------

 

    

ZeroMoment Refillery ร้านสะดวกซื้อแนวคิดใหม่ นำภาชนะมาใส่สินค้าเอง ลดขยะ - BBC News ไทย

    

 

นาข้าวรักโลก I "อย่าสิ้นหวัง" หนุ่มโรงงานที่ผันตัวเป็นชาวนารักโลก - BBC News ไทย”

 

ประเทศไหน ? ส่งออกขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก มีเรื่องมาคุย 29-7-62

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย