สื่อวีดีทัศน์

กิจกรรมในชุมชนคลองเตยเดือนเมษายน 2560

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

โดย ทีมงานคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

 

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคม