สื่อวีดีทัศน์

กิจกรรมอบรมนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

"โรงเรียนสีเขียว  เราบ้านเดียวกัน"

 

 

ขอเชิญร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกฯ ขอเชิญร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งปีนี้จัดในหัวข้อ "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาครอบครัวและสังคมไทย" ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร จ.ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. โดย คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ และคุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ เป็นประธาน หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรลูกกตัญญูและผู้สูงอายุตัวอย่าง ผู้สูงอายุร่วมถ่ายภาพและรับประทานอาหารร่วมกัน

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคม