สื่อวีดีทัศน์

 

  • ช่อง 9 เผยแพร่ข่าวเกษตรสร้างชาติ "ฝรั่งพันธุ์ใหม่ไส้แดง" ของคุณเบญจา ริ้วทองชุ่ม ซึ่งเป็นแกนนำเกษตรกรที่ ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม ที่ฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ ได้เข้าไป่ประสานการทำงานและให้การสนับสนุนในเรื่องของการทำเกษตรปลอดสารพิษ
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคม