2 มีนาคม 2567 เด็กนักเรียนลูกหลานแรงงานข้ามชาติชาวพม่าเข้าทำการทำสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวนผู้เข้าสอบ 55 คนครับถือเป็น 100% เต็ม ณ สนามสอบศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น
 
คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ จิตตาธิการศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น, ท่านเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสมุทรสาคร และท่านรองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร (นิเทศจังหวัด) ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กๆ ณ สนามสอบอันนาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

15 มกราคม 2567 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา "เลาดาโตซี ปีที่ 2" ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev