กิจกรรม "โรงเรียนสีเขียว เราบ้านเดียวกัน" 3/2017

 

Young Smart Farmers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✝️พระเจ้าทรงมอบหมายให้มนุษย์มีหน้าที่ดูแลโลกและสรรพสิ่งซึ่งเป็น “บ้านส่วนรวม”
(our common home)

แผนกสตรีคาทอลิก ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ขอเชิญร่วมสัมมนา "การจัดการอาหารส่วนเกินเพื่อลดปัญหาขยะอาหารในประเทศไทย"


วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2019 (half past eight) เวลา 8:30 – 13:00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวันทามารีย์ วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

 

ลงทะเบียนตาม Link นี้

https://forms.gle/AuTHyRuqXRazz5nv7

 

☎️02-681-3846, 081-840-6940

***การจัดอาหารส่วนเกิน ลดต้นทุน เหลือแบ่งปัน***

 

   

 

 

 ----------------------------------

 

    

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

เกรต้า ทุนเบิร์ก นักสิ่งแวดล้อมเยาวชนกล่าวสุนทรพจน์สะเทือนอารมณ์ต่อหน้าผู้นำนานาประเทศ

 

รู้จักน้องลิลลี่ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของฉายา เกรตา ธันเบิร์ก เมืองไทย

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย