กิจกรรม "โรงเรียนสีเขียว เราบ้านเดียวกัน" 3/2017

 

Young Smart Farmers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกลับมาของฝูงชนอีกครั้งที่ลานหน้าวิหารนักบุญเปโตร;

พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้ร่วมกันปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม

 

 กรุงวาติกัน (สำนักข่าวรอยเตอร์)

 

 

ฝูงชนเริ่มกลับมารวมตัวกันที่ลานหน้าวิหารนักบุญเปโตรในวันอาทิตย์  เพื่อรับพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  เมื่อทรงเสด็จมาที่หน้าต่างห้องของพระองค์ นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 เดือน  โดยพระองค์ทรงเรียกร้องให้เป็นปีที่เราไตร่ตรองในเรื่องสิ่งแวดล้อม

 

อ่านต่อ การกลับมาของฝูงชนอีกครั้งที่ลานหน้าวิหารนักบุญเปโตร