12 พฤษภาคม 2566 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าพบพระมหาทีฆทัศน์ ธีรภทฺโท เจ้าอาวาสวัดพรหมสุวรรณสามัคคี(ติด ร.ร.อัสสัมชัญธนฯ) เรื่องถุงยังชีพ   

ได้นำเสนองานในชุมชนที่ทำเรื่องผู้ยากไร้  เนื่องจากท่านมีกิจกรรมด้านนี้พอสมควร เช่น บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ในเขตวัดและตามต่างจังหวัด  ได้เสนอเรื่องการหาเจ้าภาพมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้(คนต่อคน)เดือนละหนึ่งครั้ง  เหตุที่เสนอแนวทางนี้ เพราะปัจจุบันผู้ยากไร้มีจำนวนเพิ่มขึ้น  ถุงยังชีพมีไม่เพียงพอ  ผู้ยากไร้ที่ไม่มีบัตรหรือไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐจึงได้ผลกระทบมาก จึงเสนอให้ท่านบอกบุญกับทางญาติโยมเพื่อขอบริจาคสิ่งของ  ได้เสนอชื่อกิจกรรมนี้ว่า หนึ่งมือที่อบอุ่นคือสายบุญแห่งพลังธรรม  โดยท่านได้รับเรื่องและจะไปปรึกษา/แจ้งข่าวบอกบุญกับสาธุชนที่สนใจ   กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือ เกิดขึ้นในรูปแบบใด จะคอยติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด


โอกาสนี้ท่านได้มอบพัดลมให้ 3 ตัวเพื่อนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนต่อไป

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

เสียงภาวนาจากที่เดิม-พิมรี่พาย 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev