6 กุมภาพันธ์ 2567 คุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมประจำเดือนกับผู้นำเครือข่ายบางบอน เพื่อติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์/โครงการหน้าบ้านน่ามอง/โครงการฝึกอาชีพ/กิจกรรมระดมทุน

ภาพรวมของเครือข่ายที่ผ่านมา มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เครือข่ายเริ่มเป็นที่สนใจของชุมชนในเขตบางบอนที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก และมีแจ้งความจำนงมาอีก 2 ชุมชนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่าย

กลุ่มออมทรัพย์ ปัจจุบันมีทุนหมุนเวียนอยู่แสนกว่าบาท มีสมาชิก 51 คน มีการเก็บออมทุกเดือนในวันประชุม กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง เริ่มต้นจาก 2 ชุมชน ปัจจุบันมีชุมชนเครือข่ายที่ได้ทำกิจกรรมนี้ทั้งหมด 6 ชุมชนและยังเป็นกิจกรรมต้นแบบในเขตบางบอน โดยเปลี่ยนจากไม้ประดับมาเป็นผักสวนครัวรั้วกินได้

โครงการฝึกอาชีพ ทางแกนนำกำลังพูดคุยกันเรื่องการอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารและสมุนไพร กิจกรรมระดมทุน ทางเครือข่ายยังคงระดมสิ่งของอุปโภค/บริโภคอย่างต่อเนื่อง และเร็วๆนี้ทางแกนนำเครือข่ายจะนำเก้าอี้ไปมอบให้วัดพุทธที่ จ.อำนาจเจริญ โดยรวมเครือข่ายบางบอนมีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มแข็งในระดับที่ดี

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev