6 กุมภาพันธ์ 2567 คุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมประจำเดือนกับผู้นำเครือข่ายบางบอน เพื่อติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์/โครงการหน้าบ้านน่ามอง/โครงการฝึกอาชีพ/กิจกรรมระดมทุน

ภาพรวมของเครือข่ายที่ผ่านมา มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เครือข่ายเริ่มเป็นที่สนใจของชุมชนในเขตบางบอนที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก และมีแจ้งความจำนงมาอีก 2 ชุมชนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่าย

กลุ่มออมทรัพย์ ปัจจุบันมีทุนหมุนเวียนอยู่แสนกว่าบาท มีสมาชิก 51 คน มีการเก็บออมทุกเดือนในวันประชุม กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง เริ่มต้นจาก 2 ชุมชน ปัจจุบันมีชุมชนเครือข่ายที่ได้ทำกิจกรรมนี้ทั้งหมด 6 ชุมชนและยังเป็นกิจกรรมต้นแบบในเขตบางบอน โดยเปลี่ยนจากไม้ประดับมาเป็นผักสวนครัวรั้วกินได้

โครงการฝึกอาชีพ ทางแกนนำกำลังพูดคุยกันเรื่องการอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารและสมุนไพร กิจกรรมระดมทุน ทางเครือข่ายยังคงระดมสิ่งของอุปโภค/บริโภคอย่างต่อเนื่อง และเร็วๆนี้ทางแกนนำเครือข่ายจะนำเก้าอี้ไปมอบให้วัดพุทธที่ จ.อำนาจเจริญ โดยรวมเครือข่ายบางบอนมีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มแข็งในระดับที่ดี

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

15 มกราคม 2567 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา "เลาดาโตซี ปีที่ 2" ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev