20 - 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรจากศูนย์สังคมพัฒนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, สังฆมณฑลราชบุรี, สังฆมณฑลจันทบุรี และสังฆมณฑลสุราษฎ5ธานี หัวข้อ "เล่าสู่กันฟัง (โอกาส 50 ปี งานด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย)" ณ บ้านสเตลลามาริสต์ บ้านเพ อ.แกลง จ.ระยอง

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

 • พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดการสัมมนา โดย คุณพ่อชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทักษ์
 • Session 1 : ประวัติศาสตร์งานด้านสังคม ระดับชาติ โดย คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต
 • Session 2 : ประวัติศาสตร์งานด้านสังคม สังฆมณฑลจันทบุรี โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (กีฬาชายหาด)

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

 • ศึกษาธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
 • เที่ยวชม Miracle of Natural ณ สวนดอกไม้ระยอง
 • คืนราตรีสัมพันธ์
 • กิจกรรมสัมพันธ์จากศูนย์จันทบุรี
 • แลกของขวัญ Buddy

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

 • นำเสนอร่าง แนวทางการสืบทอดบุคลากร และประเมินผลการสัมมนา
 • พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดการสัมมนา โดย คุณพ่อศราวิน พัดศรีเรือง

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

 1. คลิป1
 2. คลิป2
 3. คลิป3
 4. คลิป4
 5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

15 มกราคม 2567 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา "เลาดาโตซี ปีที่ 2" ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev