28 กุมภาพันธ์ 2567 คุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา ลงพื้นที่ชุมชนบางบอนวิลล่า เครือข่ายบางบอน เพื่อติดตามงานออมทรัพย์และฝึกอาชีพ โดยเครือข่ายได้รับงบประมาณจาก สกร.(กรมส่งเสริมการเรียนรู้เดิมคือ กศน.) 3,000 เพื่อส่งเสริมให้แม่บ้านฝึกอาชีพเย็บปลอกหมอน/ผ้าปูที่นอนฯลฯ และเครือข่ายมีโครงการจะไปเรียนการทำทองม้วนที่บ้านครูนิ่มนวลที่เกาะใหญ่ อยุธยา

ปัจจุบันกลุ่มฝึกอาชีพมีสมาชิกจำนวน15 คน ทางการิตัสกรุงเทพฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มทำกิจกรรมต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบในการพึ่งพาตนเอง ในส่วนการออมทรัพย์ ปัจจุบันระเบียบและแบบฟอร์มต่างๆ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

15 มกราคม 2567 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา "เลาดาโตซี ปีที่ 2" ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev