27 มกราคม 2567 ฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆ ที่บ้านหทัยการุณย์ โดยคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่นำของขวัญและขนมมามอบให้กับเด็กๆ มีกิจกรรมเล่นเกมส์ จับของขวัญและร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน
 
ขอขอบคุณซิสเตอร์อัจฉราพรรณ อุ่นหล้า, ครูต้อย คุณนิ่มอนงค์ เอี่ยมไธสง,เฮียเปา คุณจำเริญ อภิชาตวรกุล และเจ้าหน้าที่บ้านฯ ทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
 
ปัจจุบันบ้านหทัยการุณย์มีเด็กๆ ในความรับผิดชอบ 63 คน ท่านใดสนใจมาจัดกิจกรรมหรือเลี้ยงอาหารเด็กๆ สามารถติดต่อได้ที่ FB:บ้านหทัยการุณย์ ศูนย์สงเคราะห์เด็ก มิสซังโรมันคาทอลิก - Bann Hatai Garoon
 
 
 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

15 มกราคม 2567 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา "เลาดาโตซี ปีที่ 2" ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev