25 มกราคม 2567 ฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ(การีตัสกรุงเทพฯ) ได้ร่วมจัดกิจกรรม “รักษ์โลก=รักเรา“ กับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนพระแม่มารี สาทร 

โดยฝ่ายสังคมฯ (การีตัสกรุงเทพฯ)ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังนี้

1. ร่วมจัดฐานกิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับสมาคมสตรีไทยคาทอลิก

2. แผนกสังคมพัฒนานำแกนนำกลุ่มเกษตรกรมาให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์, ธนาคารเมล็ดพันธุ์ และนำผลผลิตปลอดสารพิษมาจำหน่าย

3. คุณมานพ ผิวเกลี้ยง รักษาการผู้จัดการแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย และ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

15 มกราคม 2567 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา "เลาดาโตซี ปีที่ 2" ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev