15 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน เปิดโลกวิชาการดาราสมุทร ที่โรงเรียนดาราสมุทร จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้จัดนิทรรศการรณรงค์การรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามพระสมณสาสน์ Laudato Si และ Laudate Deum

ภายในนิทรรศการของฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีกิจกรรมต่างๆให้ผู้มาร่วมกิจกรรมได้เข้าร่วมทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมเซียมซีตอบคำถามสิ่งแวดล้อม

2. กิจกรรมโยนลูกปิงปองให้ลงถาดไข่ ตาม 7 goals Laudato Si

3. หมุนวงล้อ เพื่อจับฉลากไข่แลกของรางวัล

4. กิจกรรมเขียนข้อตั้งใจของตน เพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม

5. กิจกรรมเรียนรู้วัสดุทดแทน และการแยกขยะ

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

15 มกราคม 2567 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา "เลาดาโตซี ปีที่ 2" ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev