2 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 3 ครั้งที่ 2 ณ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ(ปากลัด) มีหัวข้อการประชุมดังนี้

- แจ้งเตรียมเข้าร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ทำงานผู้สูงอายุ 25-27 พฤษภาคม 2566 ณ บ้านผู้หว่าน

- แจ้งและเตรียมความพร้อมที่จะร่วมตัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ ระดับสังฆมณฑลฯ ซึ่ง เขต2 เป็นเจ้าภาพ

- เสนอโครงการสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจ คณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต.3 ณ บ้านหฤทัย ชะอำ ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2023

- เตรียมรวบรวมเงินจิตอาสา ไตรมาส 2

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

2 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

เสียงภาวนาจากที่เดิม-พิมรี่พาย 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 12

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev