2 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 3 ครั้งที่ 2 ณ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ(ปากลัด) มีหัวข้อการประชุมดังนี้

- แจ้งเตรียมเข้าร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ทำงานผู้สูงอายุ 25-27 พฤษภาคม 2566 ณ บ้านผู้หว่าน

- แจ้งและเตรียมความพร้อมที่จะร่วมตัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ ระดับสังฆมณฑลฯ ซึ่ง เขต2 เป็นเจ้าภาพ

- เสนอโครงการสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจ คณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต.3 ณ บ้านหฤทัย ชะอำ ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2023

- เตรียมรวบรวมเงินจิตอาสา ไตรมาส 2

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev