17 มกราคม 2567 ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง มีหัวข้อการประชุมดังนี้

- ปรับเปลี่ยนปฏิทินกิจกรรมประจำปี ค.ศ.2024/2567 เครือข่ายงานผู้สูงอายุคาทอลิกฯ

- รายงานความคืบหน้ากิจกรรมงานผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑลฯ 11 มิสซังฯ

- ติดตามโครงการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 16/2024 ณ มิสซังนครราชสีมา

- ติดตามโครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุ / ผู้สูงอายุคาทอลิกฯ และ ลูกกตัญญูฯ ปี 2024

- โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (ออมวันละบาท) ประจำปี ค.ศ.2024

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

15 มกราคม 2567 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา "เลาดาโตซี ปีที่ 2" ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev