12 มีนาคม 2567 คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2024 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร)

วาระการประชุมมีดังนี้

- ติดตามผลการดำเนินงาน (16 ม.ค.-12 มี.ค.2024)แต่ละเขต

- เงินจิตอาสาฯรับจากแต่ละเขต และการส่งให้คณะอนุกรรมการฯ

- ทะเบียนผู้สูงอายุ และทะเบียนผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน (แต่ละเขต)

เรื่องเพื่อพิจารณา

- การร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติครั้งที่ 16(26-27เมย.2024) ที่บุรีรัมย์

- จำนวนคนร่วมงาน และที่พัก

- ชุดการแสดง นักแสดง ฉาก เพลง และค่าใช้จ่าย

- การส่งแบบประวัติพร้อมภาพถ่าย (ผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพพการี) และการ ซ้อมรับใบพร

- การแต่งกาย (คณะอนุกรรมการคาทอลิกฯ คณะกรรมการผู้สูงอายุ กทม. ฯลฯ)

- การเตรียมงานอบรมบุคลากรผู้ทำงานฯ (23-25 พ.ค.2024)

เรื่องอื่นๆ

- การประชาสัมพันธ์งานของแต่ละเขต

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

15 มกราคม 2567 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา "เลาดาโตซี ปีที่ 2" ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev