19 กุมภาพันธ์ 2567 คุณยุพดี สิริรัชต์กุล นายกสมาคมสตรีไทยคาทอลิก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย ครั้งที่ 1/2024 กับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ณ สหกิจคริสตียนแห่งประเทศไทย

เพื่อประเมินการจัดงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ที่จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567  ณ คริสตจักรที่สอง สามย่าน เป็นภาพรวมของกิจกรรมที่เห็นถึงความร่วมมือกันของคริสตชนทั้ง 5 องค์การ จนเกิดผลสำเร็จของงานเป็นอย่างดี ในช่วงสุดท้ายได้มีการมอบเงินจากถุงถวายให้กับคณะกรรมการสตรีคริสตชนไทย จำนวน 20,000 บาท มอบโดย ศาสนาจารย์พงษ์ศักดิ์  สินธุมัด

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

15 มกราคม 2567 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา "เลาดาโตซี ปีที่ 2" ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev