แผนกเดินทางทะเลกรุงเทพฯ เยี่ยมเรือเดือนสิงหาคม 2566

9 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือชาวจีนและวานูอาตูจำนวน 23 คนบนเรือ"HAI FENG 668"  และลูกเรือชาวจีน, ไต้หวัน, เมียนมาร์, อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 21 คนบนเรือ“SYOTA MARU”  ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทํางาน  โดยเรือทั้งสองลำจะจอดเทียบท่าประมาณ 2-3 สัปดาห์ จากนั้นประมาณ 5-6 สัปดาห์ พวกเขาก็จะกลับมาอีกครั้ง

 

10 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือชาวมัลดีฟส์, ญี่ปุ่น และอินโดนีเซียจำนวน 25 คนบนเรือ"GENTA MARU"  ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทํางาน 

 

16 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือชาวอินโดนีเซียจำนวน 24 คนบนเรือ"SEA REFFER"(เรือขนส่งสินค้าห้องเย็น)   เรือ "SEIN QUEEN" (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 20 คนจากเกาหลี อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์   เรือ "GREEN STAR" (เรือขนส่งสินค้าจำนวนมาก)ลูกเรือ 13 คนเป็นชาวเวียดนาม  ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทํางาน 

 

30 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบลูกเรือ 26 คน เป็นชาวอินโดนีเซีย 11 คน และชาวฟิลิปปินส์ 15 คนบนเรือ M/V PACIFIC JOURNEY (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น)  เรือ M/V HAI PHOUNG SKY (เรือขนส่งสินค้าจำนวนมาก) ลูกเรือชาวเวียดนาม 17 คน  ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทํางาน 

 

31 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ เรือ M/V SEITA MARU (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 21 คนจากไต้หวัน เมียนมาร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทํางาน  

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev