แผนกผู้เดินทางทะเลเยี่ยมเรือเดือนกุมภาพันธ์ 2567

6 กุมภาพันธ์ 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 21B,21A พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบเรือชื่อ M/V No.2 POHAH (เรือขนส่งสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 20 นาย จากเกาหลี 3 คน จีน 1 คน เมียนมาร์ 8 คน และอินโดนีเซีย 8 คน , M/V GREEN SEA (เรือขนส่งสินค้าจำนวนมาก) มีเรือเวียดนาม 16 คน ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี  ลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

14 กุมภาพันธ์ 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 21B,23B พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบเรือชื่อ M/V RYOMA (เรือขนส่งสินค้าแบบแช่เย็น) มีลูกเรือ 19 คน เกาหลี 3 คน, ฟิลิปปินส์ 7 คนและอินโดนีเซีย 8 คน เรือ M/V HARIN NAVEE 9 (เรือขนส่งแบบเหมา) มีลูกเรือไทย 16 คน ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี   ลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

 

20 กุมภาพันธ์ 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 21A พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้พบเรือชื่อ M/V SEIN KASAMA (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 20 คน จากเกาหลี 3 คน ชาวฟิลิปปินส์ 2 คน และอินโดนีเซีย 15 คน ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี   ลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

28 กุมภาพันธ์ 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่โกดัง 5 -6 ได้พบเรือชื่อ M/V DERYOUNG SUNBIRIGHT (เรือขนส่งสินค้าทั่วไป) มีลูกเรือชาวฟิลิปปินส์ 19 คน  และเรือ M/V RIGHT HILL (เรือขนส่งสินค้าทั่วไป) มีลูกเรือ 18 คน ชาวฟิลิปปินส์ 12 คน และชาวจีน 6 คน ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี   ลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

29 กุมภาพันธ์ 2567 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 33 A เลขที่ 27A ถ.ราษฎร์บูรณะ  ได้พบเรือชื่อ M/V LAKE NAVA (เรือขนส่งสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 20 คน จากเกาหลี 4 คน และอินโดนีเซีย 16 คน
M/V NEW TAKATSUKI (เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น) มีลูกเรือ 22 คน เป็นชาวญี่ปุ่น 1 คน และชาวฟิลิปปินส์ 21 คนลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี   ลูกเรือยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

15 มกราคม 2567 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา "เลาดาโตซี ปีที่ 2" ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev