แผนกอภิบาลผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่นฯ เยี่ยมทัณฑสถาน

เดือนกุมภาพันธ์ 2567

 

19 กุมภาพันธ์ 2567  ทีมงานเยี่ยมผู้ต้องขังซึ่งประกอบไปด้วยแผนกอภิบาลผู้ต้องขังและผู้ย้ายถิ่น ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ , คุณพ่อเอ็ดการ์ นาวาเปเรซ พระสงฆ์คณะซาเวเรียน และซิสเตอร์คณะศรีชุมพาบาล พร้อมทีมงาน ได้จัดกิจกรรมในทัณฑสถานหญิงกลาง คลองเปรม  มีผู้ต้องขังเข้าร่วม 13 ท่าน ที่เหลือพ้นโทษและติดภารกิจเข้าร่วมไม่ได้ คุณพ่อโปรยเถ้าให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วย


 

22 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมงานเยี่ยมผู้ต้องขังซึ่งประกอบไปด้วยแผนกอภิบาลผู้ต้องขังและผู้ย้ายถิ่น ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ , คุณพ่อเอ็ดการ์ นาวาเปเรซ พระสงฆ์คณะซาเวเรียน  และอาสาสมัครจากวัดพระชนนีฯ รังสิต เข้าจัดกิจกรรมในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง คลอง 6 ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

23 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมงานเยี่ยมผู้ต้องขังซึ่งประกอบไปด้วยแผนกอภิบาลผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับทีมงานศูนย์มาร์ติน-วัดพระแม่มหาการุณย์ นำโดยคุณพ่อ Ivo Cavagna คณะ PIME ได้เข้าจัดกิจกรรมในเรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี สำหรับผู้ต้องขังแดน 2 จำนวน 39 คน

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

15 มกราคม 2567 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา "เลาดาโตซี ปีที่ 2" ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev