วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายปฏิบัติหลัก เพื่อการพัฒนาชีวิตและพันธกิจของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ.2020

นโยบายปฏิบัติหลัก เพื่อการเจริญชีวิตและปฏิบัติพันธกิจ งาน โครงการ กิจกรรม ในปี ค.ศ. 2020

1. เพื่อคริสตชนทุกคนมีความเข้าใจกฤษฎีกาสมัชชาฯ 2015 และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อเสริมสร้างชีวิตแห่งการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่มีพระวาจาเป็นศูนย์กลาง และเป็นศิษย์ธรรมทูตที่แท้จริงท่ามกลางสังคมโลกปัจจุบัน โดยอาศัยวิถีชุมชนคริสตชนย่อย และชีวิตหมู่คณะของชุมชนคริสตชนในรูปแบบใหม่

3. เพื่อให้ความสำคัญกับชีวิตครอบครัว ตามคำสอนของพระศาสนจักร และคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

4. เพื่อเน้นความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ตามสมณสาสน์ Laudato Si’

5. เพื่อใช้สื่อสมัยใหม่ในงานอภิบาลและประกาศข่าวดีอย่างเต็มที่

6. เพื่อให้มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองเป้าหมาย

7. เพื่อการจัดการศึกษา การอบรมบุคลากร ที่มีความเสมอภาคตามเจตนารมณ์พระวรสาร ในชุมชนวัด โรงเรียน เป็นสนามประกาศข่าวดี

8. เพื่อการเฉลิมฉลอง 350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม และ การฉลองปีพระวาจา ตามคำเชิญชวนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และสหพันธ์คาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ ในปี ค.ศ. 2020

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย

 

 

 

  1. กิจกรรมประกวดคลิป
  2. คลิปกิจกรรมฝ่ายสังคม
  3. คลิปข่าวสิ่งแวดล้อม

 นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ“รักษ์โลกเลิกพลาสติก" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ Genใหม่ไร้หลอดและขยะพลาสติก ของฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ โดยทางเราได้นำคลิปต่างๆที่น้องๆส่งประกวด อัพโหลดสู่ช่อง "Laudato Si Caritas Bangkok

 

คลิปวีดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 จากโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

 

 

plastic no kokyu นักเรียนจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิ

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่ ช่อง YOUTUBE Laudato Si Caritas Bangkok

"ค่ายแกนนำรักษ์สิ่งแวดล้อม"

ในช่วง "นานาสาระ" จากรายการ "พระเจ้าสถิตกับเรา"

ออกอากาศวันที่ 1 ธันวาคม 2019 ทางช่องYoutube "MediaDepartment BangkokArchdiocese"

 

พิธิมอบบ้านให้ผู้สูงอายุชุมชนบางขุนเทียน

ช่วง "หน้าต่างส่องโลก" จากรายการ "พระเจ้าสถิตกับเรา" ออกอากาศวันที่ 27 ตุลาคม 2562

ทางช่องYoutube "MediaDepartment BangkokArchdiocese"

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

“หล่อรักษ์โลก สร้างแรงบันดาลใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” (23 ส.ค.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD

 

 

เรื่องสิ่งแวดล้อมที่คนรุ่นใหม่ต้องรู้!

next
prev