วิสัยทัศน์/พันธกิจและเป้าหมายของบ้านหทัยการุณย์

 

วิัสัยทัศน์

บ้านหทัยการุณย์ เป็นครอบครัวที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก และการแบ่งปันตามจิตตารมณ์ของพระวรสารให้ความรู้ทางการศึกษาระดับชั้น ป.4- ม.3

  

พันธกิจ

1. บ้านหทัยการุณย์ มุ่งฝึกอบรมเด็กให้รู้จักพระธรรมคำสอนของพระเยซู ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน

2. บ้านหทัยการุณย์เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้รับการศึกษาในช่วงชั้น ป.4-ม.3 เพื่อแบ่งเบาภาระทางครอบครัวในระดับช่วงเวลาหนึ่ง และจะได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองต่อไป

3. บ้านหทัยการุณย์มุ่งพัฒนาให้เด็กเติบโตในบรรยากาศของครอบครัวมีความสุขเป็นพี่น้องกัน มีการพัฒนาทักษะชีวิตความถนัดเฉพาะตัวทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคม ด้านจิตวิญญาณและให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

 ----------------------------------

 

 นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ“รักษ์โลกเลิกพลาสติก" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ Genใหม่ไร้หลอดและขยะพลาสติก ของฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ โดยทางเราได้นำคลิปต่างๆที่น้องๆส่งประกวด อัพโหลดสู่ช่อง "Laudato Si Caritas Bangkok

 

1. การลดการใช้ถุงพลาสติก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง 2 จากโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

 

 

2. คดีเจ็ด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง 1 จากโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

 

3.ความร้ายกาจของถุงพลาสติก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง 1 จากโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

 

 

4.ลดพลาสติก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง 1 จากโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เด็กๆ บ้านหทัยการุณย์ได้ซ้อมร้องเพลง Glory to Montfort เพื่อเตรียมไว้ร้องในวันที่มีผู้ใจดีมาจัดกิจกรรมให้เด็กๆในวันที่ 23 พ.ย.​ 62

 

"พิธีมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุชุมชนบางขุนเทียน"

ช่วง "หน้าต่างส่องโลก" จากรายการ "พระเจ้าสถิตกับเรา"

ออกอากาศวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ทางช่องYoutube "MediaDepartment BangkokArchdiocese"

    

 

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย