วิสัยทัศน์/พันธกิจและเป้าหมายของบ้านหทัยการุณย์

 

วิัสัยทัศน์

บ้านหทัยการุณย์ เป็นครอบครัวที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก และการแบ่งปันตามจิตตารมณ์ของพระวรสารให้ความรู้ทางการศึกษาระดับชั้น ป.4- ม.3

  

พันธกิจ

1. บ้านหทัยการุณย์ มุ่งฝึกอบรมเด็กให้รู้จักพระธรรมคำสอนของพระเยซู ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน

2. บ้านหทัยการุณย์เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้รับการศึกษาในช่วงชั้น ป.4-ม.3 เพื่อแบ่งเบาภาระทางครอบครัวในระดับช่วงเวลาหนึ่ง และจะได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองต่อไป

3. บ้านหทัยการุณย์มุ่งพัฒนาให้เด็กเติบโตในบรรยากาศของครอบครัวมีความสุขเป็นพี่น้องกัน มีการพัฒนาทักษะชีวิตความถนัดเฉพาะตัวทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคม ด้านจิตวิญญาณและให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในเดือนพฤษภาคมนี้จัดทำคลิปอบรมจริยธรรมแบบออนไลน์เทศกาลปัสกาสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆ จำนวน 5 เรือนจำ ได้แก่

  1. ทัณฑสถานหญิงกลาง คลองเปรม กรุงเทพฯ
  2. เรือนจำพิเศษธนบุรี กรุงเทพฯ (ชาย)
  3. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรุงเทพฯ
  4. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร (หญิง)
  5. เรือนจำกลางนครปฐม (หญิง)         

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาโอกาสเทศกาลมหาพรต 2022

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ขยะลอแอะ-ขยะน่ารัก 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 10

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev