เป้าหมาย

1. เพื่อให้เด็กกำพร้าและเด็กที่ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษาและพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม

2. เพื่อให้พระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจการที่ยืนยันถึงจิตตารมณ์แ่ห่งพระวรสารที่ว่า “ทุกสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติต่อผุ้อื่นที่ต่ำต้อยเท่ากันปฏิบัติต่อเรา”

3. เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเด็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากที่อื่นๆ

4. เพื่อให้การศึกษาอบรมคุณค่า ศักดิ์ศรี ชายและหญิง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

 

 

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในเดือนพฤษภาคมนี้จัดทำคลิปอบรมจริยธรรมแบบออนไลน์เทศกาลปัสกาสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆ จำนวน 5 เรือนจำ ได้แก่

  1. ทัณฑสถานหญิงกลาง คลองเปรม กรุงเทพฯ
  2. เรือนจำพิเศษธนบุรี กรุงเทพฯ (ชาย)
  3. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรุงเทพฯ
  4. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร (หญิง)
  5. เรือนจำกลางนครปฐม (หญิง)         

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาโอกาสเทศกาลมหาพรต 2022

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ขยะลอแอะ-ขยะน่ารัก 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 10

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev