คุณสมบัติและรายละเอียดในการสมัครเข้าบ้านหทัยการุณย์

 

คุณสมบัติของเด็กที่จะสมัครเข้าบ้านหทัยการุณย์

 1. เด็กชาย/หญิงที่ยากจน กำพร้า หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะทางด้านการศึกษา
 2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคทางจิตเวช หรือมีอาการทางสมอง
 3. ไม่มีพฤติกรรมเบี้ยงเบนทางเพศ
 4. ไม่่ติดยาเสพติด หรือมีสภาพจิตที่ต้องบำบัด ไม่เจาะหูหรือสักบนร่างกาย
 5. ผ่านการพิจารณาจากคุณพ่อเจ้าวัดหรือซิสเตอร์ประจำวัดนั้น
 6. หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ทำงานด้านเด็กเป็นผู้รับรองหรือส่งผ่านพร้อมมีหลักฐาน

  

เอกสารประกอบ

 1. สูติบัตร(ใบเกิด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก บิดา มารดา อย่างละ 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาอย่างละ 2 ฉบับ
 4. สำเนาใบสำคัญศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
 5. เอกสารทางการเรียนตามที่โรงเรียนระบุ
 6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 รูป
 7. หนังสือสถานะและความประพฤติจากพระสงฆ์ นักบวช หรือหน่วยงานองค์กรที่เชื่อถือได้

 

สังฆมณฑลภายใต้การดูแลของฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รับผิดชอบ

 1. ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
 2. ค่าอาหาร
 3. ค่าดำเนินการด้านต่างๆ

 

ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ

 1. ค่าใช้จ่ายของใช้ส่วนตัว
 2. ค่ากิจกรรมพิเศษ


การพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกบ้านหทัยการุณย์

 1. จบการศึกษาชั้นสูงสุด
 2. บิดา มารดาหรือผู้ปกครองมีฐานะดีขึ้น สามารถรับผิดชอบได้
 3. เมื่อกระทำความผิดขั้นร้ายแรงขัดต่อกฏระเบียบของบ้านและโรงเรียน
 4. เมื่อโรงเรียนพิจารณาให้ออก

 

 

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในเดือนพฤษภาคมนี้จัดทำคลิปอบรมจริยธรรมแบบออนไลน์เทศกาลปัสกาสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆ จำนวน 5 เรือนจำ ได้แก่

 1. ทัณฑสถานหญิงกลาง คลองเปรม กรุงเทพฯ
 2. เรือนจำพิเศษธนบุรี กรุงเทพฯ (ชาย)
 3. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรุงเทพฯ
 4. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร (หญิง)
 5. เรือนจำกลางนครปฐม (หญิง)         

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

 1. คลิป1
 2. come and see
 3. คลิป3
 4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
 5. Fratelli Tutti

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาโอกาสเทศกาลมหาพรต 2022

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ขยะลอแอะ-ขยะน่ารัก 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 10

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev